Privatumo politika

2018 m. gegužės 1 d. redakcija

PRIVATUMO POLITIKA

BENDROJI INFORMACIJA

Ši privatumo politika nustato UAB PMM, juridinio asmens kodas 232115240, buveinės adresas Uosio g. 10, LT-50133 Kaunas, elektroninio pašto adresas cs@pmm.lt (toliau – Valdytojas), vykdomo interneto svetainės pmm.lt lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, su asmens duomenų tvarkymu susijusių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.

Valdytojas gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje. Registruotiems elektroninės parduotuvės naudotojams informacija apie privatumo politikos pakeitimus yra pateikiama jų elektroninės parduotuvės paskyroje.

Interneto svetainės lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

Valdytojas jūsų pateiktus ar paties Valdytojo jūsų sutikimu surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje nurodytais tikslais, nei atlygintinai, nei neatlygintinai neperduota asmens duomenų valdyti kitiems asmenims, išskyrus šioje privatumo politikoje nurodytus atvejus. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti kitiems asmenims tik tada ir tik tiek, kiek tai yra būtina siekiant suteikti Jums paslaugas, įvykdyti užsakymą ir pan. Pavyzdžiui, įsigijus prekes ir pasirinkus pristatymą per kurjerį, pristatymui reikalingi jūsų asmens duomenys privalės bus atskleisti kurjerių tarnybai.

Interneto svetainėje yra nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines. Valdytojas nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS, SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukai

Interneto svetainėje yra naudojami „slapukai“ (angl. cookies) – maži tekstiniai failai, išsaugomi Jūsų įrenginio (pavyzdžiui, kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai jūs naršote interneto svetainėje.

Interneto svetainėje naudojami slapukai mums yra reikalingi, kad galėtume:

  • užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą;

  • užtikrinti optimalų interneto svetainės greitį ir saugumą;

  • sužinoti interneto svetainės ir atskirų jos puslapių, dalių lankomumą, analizuoti interneto svetainės lankytojų srautus (apsilankymo datą ir laiką, naudojamas naršykles, įrenginių rūšis ir jų ekrano dydžius) ir tokiu būdu nuolat tobulinti interneto svetainę, kad būtų geriau patenkinti jūsų poreikiai;

  • palengvinti jūsų prisijungimą prie elektroninės parduotuvės paskyros.

Duomenų valdytojas naudoja šių rūšių slapukus:

 
RŪŠIS PAVADINIMAS FUNKCIJOS GALIOJIMO LAIKAS
Sesijos slapukai
_gat
CMSESSIDX
CookiesAgree 
CookiesLevelX
Skirtas paspartinti prisijungimą.
Skirtas naudotojo sesijai palaikyti
Skirtas užfiksuoti lankytojo sutikimą su slapukais
Skirtas nustatyti, su kokių rūšių slapukų naudojimu lankytojas sutiko
Iki apsilankymo svetainėje pabaigos
Nuolatiniai slapukai _ga Google analytics slapukas, skirtas identifikuoti unikalius vartotojus. 2 metai
  _gid Google analytics slapukas, skirtas identifikuoti unikalius vartotojus. 24 valandos
 

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei.

Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais.

Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje  http://www.allaboutcookies.org.

Užklausos

Interneto svetainėje yra patalpinta užklausimo forma, kurią užpildę galite pateikti Valdytojui savo užklausą. Tikslu atsakyti į jūsų užklausą ir išsaugoti komunikacijos įrodymus, Valdytojas visais atvejais tvarko šią jūsų pateiktą informaciją: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir pateiktą užklausą. Nenurodę šios informacijos, negalėsite su mumis susisiekti pateikdami užklausimą.

Jei pageidaujate, kad Valdytojo atstovas turėtų galimybę susisiekti su jumis ne tik elektroniniu paštu, bet ir telefonu, pateikdami užklausą galite nurodyti ir savo telefono numerį, tačiau užklausą galite pateikti ir nenurodę telefono numerio.

Kartu su užklausa pateikti asmens duomenys ir tolesnis jūsų bei Valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Valdytojo teisių įgyvendinimą.

 

TIESIOGINĖ RINKODARA

Kiekvienas interneto svetainės lankytojas gali užsisakyti naujienas apie Valdytojo siūlomas prekes ir paslaugas, taikomas akcijas bei praktinius patarimus (užsiprenumeruoti naujienlaiškį).

Atskirai naujienlaiškį užsiprenumeravę asmenys gali bet kada atsisakyti Valdytojo naujienlaiškio paspausdami naujienlaiškyje esančią atsisakymo nuorodą arba pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu cs@pmm.lt.

VAIZDO STEBĖJIMAS

Fizinės Valdytojo parduotuvės, esančios adresu Uosio g. 10, Kaunas, teritorijoje ir patalpose yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Vaizdas stebimas siekiant užtikrinti Valdytojo turto ir darbuotojų saugumą. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas Valdytojo interesas užkirsti kelią žalos, kurią Valdytojas patirtų praradusi turtą ar neužtikrinusi darbuotojų saugumo, atsiradimui.

Stebimos teritorijos ir patalpų dalys yra pažymėtos vaizdinėmis priemonėmis, matomomis prieš patenkant į vaizdo stebėjimo lauką.

Bendrovės teritorija ir patalpos yra stebimos tik realiu laiku, vaizdo duomenų neįrašome ir nesaugome, todėl negalėsime patenkinti jūsų prašymų susipažinti su vaizdo duomenimis.

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENYS

Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, pateiktus asmens duomenis Valdytojas tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdamas teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.

Be paties asmens, pageidaujančio įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, pateiktų duomenų atrankos ir įdarbinimo vykdymo tikslu Valdytojas gali rinkti ir kitaip tvarkyti kitus viešai prieinamus kandidato duomenis, t. y. ieškoti informacijos internete, patikrinti kandidato socialinių tinklų (pavyzdžiui, LinkedIn, Facebook, Twitter) profilius ir pan. Valdytojas taip pat gali kreiptis į kandidato gyvenimo aprašyme (CV) ar socialinių tinklų paskyrose nurodytus buvusius kandidato darbdavius ir prašyti pateikti informaciją apie kandidato kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.

Kandidato pateiktus ir savarankiškai surinktus duomenis apie kandidatą Valdytojas saugo 4 mėn. nuo konkrečios darbuotojo atrankos pasibaigimo. Asmens duomenų saugojimo terminas pratęsiamas tik gavus atskirą kandidato sutikimą. Jei sutikimas saugoti kandidato asmens duomenis ilgiau nei 4 mėn. po atrankos pasibaigimo nėra gaunamas, pasibaigus šiam terminui visi (tiek pateikti kandidato, tiek surinkti Valdytojo) kandidato asmens duomenys yra sunaikinami.

INFORMACIJA APIE TEISES

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi:

 
Teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis
Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis

teisės susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu cs@pmms.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).

Teisę reikalauti, kad Valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Valdytojo, taip pat tais atvejais kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti

Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu cs@pmm.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

Teisę į duomenų perkeliamumą

Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba siunčiant jį elektroninio pašto adresu cs@pmm.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Jei prašymas yra pagrįstas, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pateikia jums arba jūsų nurodytam duomenų valdytojui jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu.

Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys

pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu cs@pmm.lt. Visais kitais atvejais išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar jūsų teisėtas interesas yra viršesnis už Valdytojo.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba siunčiant jį elektroninio pašto adresu cs@pmm.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Duomenų valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos ištrina atitinkamus asmens duomenis arba atsisako patenkinti prašymą ir raštu nurodo atsisakymo priežastis.

Teisę paduoti skundą priežiūros institucijai

Ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Valdytojo veiksmų.

 

!

Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

 

KONTAKTAI

Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis ir mes jums padėsime:

Centrinis biuras Kaune:
Uosio g. 10, 50133 Kaunas, Lietuva
Tel. nr. +370 37 407 999
Fax. +370 37 406 660

teisės susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu cs@pmms.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).

Sutinku
Nustatymai

Slapukų naudojimo pasirinkimai

Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.

Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)

Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti ir yra ištinami išėjus iš svetainės.

Našumo slapukai

Šie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja.

Reklaminiai slapukai

Šie slapukai, naudojami trečiųjų šalių, kad galėtume pateikti reklamą, atitinkančia jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją, apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti tai kuo jūs domitės, tokiu būdu galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą.

Sutinku
Nesutinku
 
Ačiū, Jūsų užklausa išsiųsta.
Atsakysime, kaip galėdami greičiau.
* būtini užpildyti užklausos laukai.
Ačiū, Jūsų užklausa išsiųsta.
Atsakysime, kaip galėdami greičiau.
* būtini užpildyti užklausos laukai.
Ačiū, Jūsų užklausa išsiųsta.
Atsakysime, kaip galėdami greičiau.
* būtini užpildyti užklausos laukai.
Ačiū, Jūsų užklausa išsiųsta.
Atsakysime, kaip galėdami greičiau.
* būtini užpildyti užklausos laukai.